Board logo

標題: 12-01-12 Mnet - MCD_ MBLAQ - It's War [打印本頁]

作者: ratoka    時間: 12-1-2012 18:48     標題: 12-01-12 Mnet - MCD_ MBLAQ - It's War

12-01-12 Mnet - MCD_ MBLAQ - It's Warcredit : gnalc8  @ YT


120112 MBLAQ - Scribble : Comeback Stage 1/2


[youtube]http://www.youtube.com/v/Z9VdCY2_Quw.SWF[/youtube]
http://www.youtube.com/watch?v=Z ... channel_video_title


120112 MBLAQ - This Is War : Comeback Stage 2/2[youtube]http://www.youtube.com/v/McaLtIjzMQU.SWF[/youtube]
http://www.youtube.com/watch?v=M ... channel_video_title
作者: Guavatai    時間: 13-1-2012 12:55

跳得好齊,唱得好好,超讚
作者: abcann    時間: 13-1-2012 18:10

本帖最後由 abcann 於 13-1-2012 18:25 編輯

真係好正!開槍嗰part真係好得!前面就盡顯唱功!加油!大發!!

Credit to GreywithJoon1
HD version
[youtube]jd96gGlr4Cg?hd=1[/youtube]
http://www.youtube.com/watch?v=jd96gGlr4Cg&sns=fb

[flash]http://player.youku.com/player.php/sid/XMzQyNDI1OTc2/v.swf[/flash]
http://v.youku.com/v_show/id_XMzQyNDI1OTc2.html
歡迎光臨 RAINCLOUDHK ♥ Rain HK Fans Site ♥ (http://www.raincloudhk.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0